Landinspektør – et job med præcise mål

      Kommentarer lukket til Landinspektør – et job med præcise mål

Hej.

Dagens job – jobbet som Landinspektør – lyder spændende, synes jeg. Men hvordan bliver jeg det? Hvad kræves der af personer, der vil arbejde med opmåling af arealer og den slags?

Jeg har søgt information om hvad en landinspektør egentlig laver – eksempelvis ved at kigge på hjemmesider fra de professionelle landinspektør firmaer – her er et eksempel på en sådan side: http://www.geopartner.dk/

Jeg fandt ud af, at landmåling både er en teknik, et erhverv og en videnskab idet der anvendes elementer af matematik (geometri og trigonometri), fysik, teknik og lovgivning i deres arbejde. Og at de anvender en mængde vidt forskelligt udstyr, det kan være totalstationer, GPS modtagere, prismer, 3D-skannere, håndholdte tabletter og landmålings-software. Det er ikke alt sammen noget, jeg ved noget om.

En landinspektør er en blanding af en ingeniør, en by- og landskabsarkitekt og en jurist

Landinspektøren er ekspert i opmåling og kortlægning, planlægning og udnyttelse af grunde og arealer og kender alt til reglerne for, hvem der må bygge i bestemte områder, og hvilke arealer, der kan udnyttes til hvad.
En landinspektør har en bred uddannelse, som kan bruges i mange brancher og mange forskellige arbejdsopgaver, eksempelvis:

  • byplanlægning, der sikrer, at de danske byer udvikler sig på en fornuftig måde
  • Opmåling af bygninger og arealer
  • Udstykning af grunde
  • Sikre at planlægning samt love og regler, der regulerer arealanvendelse overholdes.
  • Teknisk opmåling, der sikrer en korrekt konstruktion af byggeri.
  • Arbejde med højteknologiske opmålings-instrumenter og computerprogrammer der kan analysere kortdata.
  • Vedligeholdelse af kort og registre vedrørende bygninger og ejendomme.
  • En landinspektør skal være god til matematik, geografi, jura – og teknik, bland andet fordi arbejdet kræver præcision og nøjagtighed.

    Fælles for alle brancher er, at landinspektørens arbejde ofte er en kombination af udendørs- og indendørsarbejde og at man typisk arbejder for private landinspektørfirmaer, private ingeniør- og rådgivningsfirmaer og offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder. Kunderne er typisk offentlige myndigheder, private firmaer og privatpersoner og man har ofte et tæt samarbejde med arkitekter, ingeniører og advokater.